Our Services

       รับชื้อบ้านไม้เก่า(ให้ราคาสูง) รับซื้อสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้ทุกชนิด ,รับซื้อไม้กอง,ทุบตึก,รื้อถอน (ฟรีทั้วประเทศ) รับเหมาซื้อยกหลัง ให้ราคาตามสภาพของไม้ที่มีอยู่ในบ้าน ให้ในราคาสูงหรือรับจ้างรื้อถอน ในราคาย่อมเยา

• รับซื้อบ้านไม้เก่า ให้ราคาสูง
• รับซื้ออาคารไม้เก่า ให้ราคาสูง
• รับซื้อไม้กอง ให้ราคาสูง
• รับซื้อซากบ้าน ให้ราคาสูง
• รับซื้อยุ้งข้าว ที่ไม่ได้ใช้ ให้ราคาสูง
• รับซื้อโกดังไม้เก่า เช่น โกดังไม้เก็บสินค้า โกดังไม้เก็บของ โกดังไม้ทางการเกษตรต่างๆ ไม่ได้ไม่ใช้แล้ว ให้ราคาสูง
• รับซื้อโรงสีไม้เก่า ให้ราคาสูง
มีไม้แปรรูปจำหน่ายทุกชนิด ไม้ฝา ไม้แปรรูปทุกขนาด เสาบ้าน มีทุกขนาด เนื้อไม้ มีไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ "โชคอุทิศค้าไม้ สอบถามเพิ่มเติม 087- 067 1082"